Tjenester vi utfører:

Chimaera Regnskap AS betjener i dag et stort antall kunder fordelt på et vidt spekter av næringer og organisasjoner. Vi legger vekt på at vi ikke bare skal oppfattes som regnskapsførere, men også som samtalepartnere og støttespillere for våre klienter. I tillegg til regnskap bistår vi våre kunder med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Videre bistår vi i forbindelse med skatte- og avgiftsspørsmål og annen økonomisk veiledning i den utstrekning det er ønskelig.

– Regnskapsføring

– Fakturering

– Lønn

– Rådgivning innenfor regnskap, skatt & avgift, selskapsrett mv.

– Momsoppgjør

– Selvangivelser

– Årsregnskap/Selskapsoppgaver

– Lønnskjøring

– Fakturering

– Kontering

b-josh-woodward-already-there